Wycena Nieruchomości

Towarzystwo Oświatowe Profil od 1994 roku zajmuje się szkoleniami, głównie z zakresu gospodarowania nieruchomościami – wycena nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, zarządzanie nieruchomościami. Wąska specjalizacja pozwoliła nam na wypracowanie odpowiednich standardów, które przekładają się na wysoką jakość kształcenia.
Prowadzimy działalność dydaktyczną kompleksowo, od studiów podyplomowych po praktykę. Dla każdego naszego absolwenta studiów podyplomowych gwarantujemy miejsce na praktyce.
Współpracujemy z wieloma uczelniami w Polsce, których absolwenci darzą nas zaufaniem już od wielu lat. Prowadzimy zajęcia w kilku miejscach w kraju, m.in. w Gdańsku, Warszawie, Poznaniu, Krakowie, Wrocławiu, Katowicach i Szczecinie.

DLACZEGO WARTO U NAS STUDIOWAĆ

 • mamy bardzo duże doświadczenie w prowadzeniu szkoleń związanych z gospodarką nieruchomościami,
 • mamy najlepszą kadrę dydaktyczną,
 • dużą wagę przykładamy do Państwa opinii o naszych usługach oraz wykładowcach i na bieżąco prowadzimy ewaluację szkoleń,
 • możemy pochwalić się dużym odsetkiem osób zdających egzamin państwowy,
 • współpracujemy z Polskim Stowarzyszeniem Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości,
 • nasze studia łączą wiedzę teoretyczną z praktyczną - przygotowują do samodzielnego wykonywania wycen wszystkich typów nieruchomości i przedsiębiorstw,
 • słuchacze otrzymują materiały dydaktyczne w wersji elektronicznej przygotowane przez wykładowców,
 • oferujemy gotowe miejsca na praktykach zawodowych (inne szkoły proponują jedynie pomoc w organizacjach praktyk),
 • zajęcia prowadzone są w przyjaznej atmosferze.

CEL STUDIÓW

Celem Podyplomowych Studiów Wycena Nieruchomości jest przekazanie studentom wiedzy z zakresu prawa, ekonomii, budownictwa i zagadnień ściśle związanych z wyceną nieruchomości. Studia te umożliwiają zdobycie umiejętności oraz specjalistycznej wiedzy przygotowującej do odbycia praktyki zawodowej, uzyskania uprawnień i wykonywania atrakcyjnego zawodu rzeczoznawcy majątkowego.

Osoby, które myślą o podjęciu pracy związanej z nieruchomościami, otrzymają na naszych studiach szeroką wiedzę pozwalającą z łatwością odnaleźć się na rynku nieruchomości.

Zawód rzeczoznawcy majątkowego często łączony jest z pracą zawodową. Na rzeczoznawcę majątkowego czekają zlecenia z banków, ubezpieczalni, sądów, osób prywatnych i firm, agencji obrotu nieruchomościami czy samorządów.

Podyplomowe Studia Wycena Nieruchomości są organizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Dz. U. 1997 nr 115 poz. 741 z późn. zm. oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości  Dz. U. z 2014 poz. 826.

Absolwenci Podyplomowych Studiów Wycena Nieruchomości otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Wyższą Szkołę Inżynierii Gospodarki w Słupsku. Świadectwo to upoważnia do odbycia praktyki zawodowej i uzyskanie licencji rzeczoznawcy majątkowego, po zdanym egzaminie państwowym.

UCZESTNICY

Podyplomowe Studia Wycena Nieruchomości kierowane są do:

 • osób posiadających wykształcenie wyższe magisterskie, inżynierskie lub licencjackie,
 • osób chcących uzyskać państwowe uprawnienia zawodowe rzeczoznawcy majątkowego,
 • pracowników banków, instytucji samorządowych, ubezpieczalni, doradców inwestycyjnych,
 • zarządców nieruchomości i pośredników w obrocie nieruchomościami chcących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu wyceny nieruchomości,
 • deweloperów, administratorów budynków i spółdzielni mieszkaniowych,
 • urzędników państwowych i samorządowych,
 • osób, pragnących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu zagadnień związanych z gospodarką nieruchomościami i wyceną nieruchomości,
 • wszystkich tych osób, które chcą zdobyć nowy, przyszłościowy i niezależny zawód.

WYKŁADOWCY

Kierownik merytoryczny studiów: prof zw. dr hab. inż Andrzej Hopfer

Przy organizacji naszych szkoleń, współpracujemy z pracownikami naukowymi z wielu uczelni z kraju. Nie bazujemy na wykładowcach pochodzących tylko z jednej uczelni. Dobieramy wykładowców tak, aby każdy z tematów był prowadzony przez najlepszych specjalistów. I tylko najlepsi mogą u nas wykładać.

Nadzór merytoryczny nad Podyplomowymi Studiami Wyceny Nieruchomości pełni prof. zw. dr hab. inż. Andrzej Hopfer. 
W skład zespołu dydaktycznego prof. Hopfera wchodzą wykładowcy akademiccy, praktycy z wieloletnim doświadczeniem, rzeczoznawcy majątkowi, prawnicy, ekonomiści, specjaliści wyceny przedsiębiorstw, pośrednicy w obrocie nieruchomościami, zarządcy nieruchomości i wielu ekspertów z różnych dziedzin, tworzący najlepszy zespół merytoryczny w kraju.

KOSZTY I TERMINY

Miasto Cena      Termin rozpoczęcia        Cena promocyjna     Raty prom.     Promocja ważna do:  
 Gdańsk   4000 zł  2020-04-04 3500 zł *  4x925 zł  2020-03-25
 Kraków  4000 zł  2020-04-04 3500 zł *  4x925 zł  2020-03-25
 Poznań   4000 zł  2020-04-04 3500 zł *  4x925 zł  2020-03-25
 Warszawa   4000 zł  2020-04-04 3500 zł *  4x925 zł  2020-03-25
 Wrocław   4000 zł  2020-04-04 3500 zł *  4x925 zł  2020-03-25
 Online **  4000 zł  2020-04-04 3500 zł *  4x925 zł  2020-03-25

 

*zniżka za jednorazową wpłatę

**dajemy możliwość uczestnictwa w zajęciach w sali dydaktycznej

INNE OPŁATY I BONIFIKATY

Opłata egzaminacyjna -250 zł 

Nr konta:
Santander Bank Polska S.A.  77 1500 1706 1217 0000 1464 0000

CZAS TRWANIA
Zajęcia odbywają się w sposób umożliwiający pogodzenie Państwa pracę zawodową z nauką.
Studia obejmują 286 godz. zajęć w formie wykładów, ćwiczeń, seminariów specjalistycznych i seminariów dyplomowych. Zajęcia prowadzone są w trybie zaocznym, w trzydniowych zjazdach (w piątki od 16:30-20:30, soboty i niedziele od 9:00-17:00). Zjazdy te odbywają się jeden lub dwa razy w miesiącu. Studia obejmują dwa semestry i zjazd egzaminacyjny.

PROGRAM

Podyplomowe Studia Wycena Nieruchomości są organizowane zgodnie z aktualnie obowiązującym minimum programowym (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości Dz. U. z 2014 poz. 826).


I. Podstawy wiedzy z zakresu prawa (84 godz.)

 • Część ogólna prawa cywilnego
 • Podstawy prawa rzeczowego.
 • Podstawy prawa zobowiązań
 • Wybrane zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego
 • Podstawy prawa i postępowania administracyjnego 
 • Źródła informacji o nieruchomościach
 • Gospodarka przestrzenna
 • Gospodarka nieruchomościami 
 • Gospodarka mieszkaniowa i prawo spółdzielcze
 • Gospodarka rolna, leśna i wodna
 • Ochrona danych osobowych
 • Zamówienia publiczne

II. Podstawy wiedzy ekonomicznej (48 godz.) 

 • Podstawy ekonomii
 • Ekonomiczne podstawy rynku nieruchomości
 • Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji
 • Elementy finansów i bankowości
 • Podstawy matematyki finansowej
 • Podstawy statystyki i ekonometrii
 • Elementy rachunkowości

III. Podstawy wiedzy technicznej (30 godz.)

 • Podstawy budownictwa
 • Przegląd technologii w budownictwie
 • Proces inwestycyjny w budownictwie
 • Eksploatacja nieruchomości
 • Podstawy kosztorysowania

IV. Rzeczoznawstwo majątkowe (114 godz.)

 • Status prawny rzeczoznawcy majątkowego
 • Organizacje zawodowe rzeczoznawców majątkowych
 • Standardy zawodowe i etyka zawodowa rzeczoznawcy majątkowego
 • Wprowadzenie do problematyki wyceny nieruchomości
 • Wartość nieruchomości jako podstawa wyceny
 • Podejścia, metody i techniki wyceny nieruchomości w Polsce
 • Wycena praw rzeczowych i zobowiązań umownych
 • Wycena nieruchomości zurbanizowanych
 • Wycena gruntów rolnych, upraw sadowniczych, roślin ozdobnych i gruntów pod wodami
 • Wycena nieruchomości leśnych oraz zadrzewionych i zakrzewionych
 • Wycena nieruchomości dla celów szczególnych i wycena nieruchomości specjalnych
 • Wycena maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością
 • Wycena masowa
 • Dokumentacja procesu wyceny
 • Doradztwo na rynku nieruchomości

V. Seminarium dyplomowe i egzamin (10 godz.)

Ogółem: 286 godz.

Podstawa prawna realizowania praktyki zawodowej to: ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 2014, poz. 518) oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomościami (Dz. U. 2014, poz. 328).

DODATKOWE INFORMACJE

Warunki ukończenia studiów:

 • pozytywna ocena z przeprowadzonego testu
 • przygotowanie pracy dyplomowej oraz operatu szacunkowego
 • obrona pracy i operatu przed komisją egzaminacyjną.

Wymagane dokumenty:

 • formularz zgłoszeniowy, który można wypełnić na naszej stronie internetowej
 • odpis dyplomu ukończenia szkoły wyższej
 • kwestionariusz studenta (przesyłany na adres e-mail studenta)
 • dwa zdjęcia (format legitymacyjny).

Praktyki

Prosimy o wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego, dostępnego na naszej stronie internetowej. Zgłoszenie nie zobowiązuje do uczestnictwa w kursie. Osobom, od których otrzymamy zgłoszenie, będziemy przekazywać dalsze informacje w sprawie kursu.

Imię:*
Nazwisko:*
E-mail:*
Numer telefonu:*
Miejsce zajęć:*
Szkolenie:*
Zaakceptuj:*
Wyraź zgodę:*
Dane do faktury:
Masz uwagi, pytania? Napisz do nas:
Zaznacz pole obok:Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive Module Information