Charakterystyka energetyczna i audyting energetyczny budynków

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku (certyfikat energetyczny) jest dokumentem określającym stan faktyczny budynku lub lokalu pod względem jego energochłonności. Stanowi źródło oceny jakości użytkowej i wartości rynkowej oraz cech energetycznych budynku lub lokalu. Charakterystyka energetyczna budynku pozwala ocenić poziom zużycia energii w budynku oraz wskazać możliwości poprawy stanu istniejącego.

Obowiązek certyfikatów energetycznych narzuca Dyrektywa 2010/31/UE (wersja poprzednia: Dyrektywa 2002/91/WE) Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19.05.2010 roku w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, której głównym celem jest promowanie poprawy jakości energetycznej budynków w krajach Unii Europejskiej.

Studia skierowane są do osób posiadających wykształcenie magisterskie o dowolnym kierunku lub wykształcenie inżynierskie na kierunkach: architektura, budownictwo, inżynieria środowiska, energetyka i pokrewnych, które chciałyby zajmować się sporządzaniem certyfikatów energetycznych.
Ukończenie studiów podyplomowych zapewnia wpis do "Rejestru osób posiadających uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej".

Studia kończą się:

 • egzaminem końcowym - test zawierający pytania i zadania związane ze zdobyciem zawodu „Audytora energetycznego”;
 • pracą dyplomową, składającą się z dwóch części:
 • świadectwa energetycznego dla budynku/lokalu,
 • audytu energetycznego budynku.

CEL STUDIÓW

 • Zdobycie wiedzy niezbędnej do samodzielnego wykonywania audytów i certyfikatów energetycznych wraz z podstawami fizyki budowli, budownictwa energooszczędnego i pasywnego.
 • Uzyskanie uprawnień do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej bez egzaminu państwowego.

UCZESTNICY

Osoby posiadające wykształcenie wyższe magisterskie o dowolnym kierunku lub wykształcenie inżynierskie na kierunkach: architektura, budownictwo, inżynieria środowiska, energetyka lub pokrewnych, zainteresowane sporządzaniem certyfikatów energetycznych. Uczestnicy otrzymują świadectwo Prywatnej Wyższej Szkoły Ochrony Środowiska w Radomiu

WYKŁADOWCY

Wykłady i ćwiczenia prowadzone są przez wybitnych naukowców i praktyków związanych z problematyką poszanowania energii oraz wykładowców wyższych uczelni technicznych. Kierownikiem Podyplomowych Studiów Charakterystyki Energetycznej i Auditingu Energetycznego jest dr inż. Tadeusz Pyrcioch - prof. Prywatnej Wyższej Szkoły Ochrony Środowiska w Radomiu, Prodziekan Wydziału Ochrony Środowiska, wykładowca akademicki.

KOSZTY I TERMINY

Miasto Cena Termin rozpoczęcia  Cena promocyjna   Raty prom.   Promocja ważna do:
 Gdańsk   3800 zł  2020-06-20  3400 zł *  900+900+900+900 zł  2020-06-14
 Kraków   3800 zł  2020-06-20  3400 zł * 900+900+900+900 zł 2020-06-14
 Poznań   3800 zł  2020-06-20  3400 zł * 900+900+900+900 zł 2020-06-14
 Szczecin   3800 zł  2020-06-20  3400 zł * 900+900+900+900 zł 2020-06-14
 Warszawa   3800 zł  2020-06-20  3400 zł * 900+900+900+900 zł 2020-06-14
 Wrocław  3800 zł  2020-06-20  3400 zł *  900+900+900+900 zł  2020-06-14

*zniżka za jednorazową wpłatę

INNE OPŁATY I BONIFIKATY

Opłata końcowa - 250zł - płatna miesiąc przed zakończeniem studiów

Nr konta:
Santander Bank Polska S.A.  77 1500 1706 1217 0000 1464 0000

CZAS TRWANIA

Studia trwają 2 semestry (216 godzin) i prowadzone są systemem zaocznym. Zjazdy będą odbywać się średnio co 3 tygodnie. Zajęcia będą prowadzone w formie wykładów, ćwiczeń, seminariów i konsultacji.

PROGRAM

Program studiów został opracowany z uwzględnieniem wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, dostał pozytywną opinię Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz aprobatę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (nr DSS-2-MO-624-81/08).
Program obejmuje następujące zagadnienia:

 • Audyting energetyczny i świadectwa charakterystyki energetycznej – podstawy prawne;
 • Podstawy wymiany ciepła;
 • Ochrona cieplna budynków;
 • Ocena systemu ogrzewania;
 • Ocena systemu zaopatrzenia w ciepłą wodę;
 • Ocena systemu wentylacji i klimatyzacji;
 • Ocena systemu oświetlenia;
 • Metodyka obliczeń na potrzeby świadectw charakterystyki energetycznej;
 • Programy komputerowe do oceny energetycznej budynków;
 • Metodyka opracowywania świadectw charakterystyki energetycznej;
 • Wykonywanie szkoleniowych świadectw charakterystyki energetycznej;
 • Audyting energetyczny budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej w aspekcie zasad zrównoważonego rozwoju;
 • Wybrane zagadnienia wymiany ciepła w grzejnikach i wymiennikach ciepła;
 • Ocena ekonomiczna efektywności inwestycji energooszczędnych;
 • Metodyka sporządzania audytu energetycznego budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej;
 • Kotły na paliwo stałe, ciekłe i gazowe;
 • Pompy ciepła;
 • Odnawialne źródła energii;
 • Analiza rzeczywistego zużycia ciepła w budynkach przed termomodernizacją i po termomodernizacji;
 • Termomodernizacja budynków;
 • Oszczędność energii elektrycznej w budynkach
 • Elementy zarządzania energią;
 • Egzamin;
 • Seminarium dyplomowe;
 • Praca końcowa.

Dodatkowo program obejmuje wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku i lokalu oraz audytu energetycznego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie rozporządzeniami.

DODATKOWE INFORMACJE

Prosimy o wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego, dostępnego na naszej stronie internetowej. Zgłoszenie nie zobowiązuje do uczestnictwa w kursie. Osobom, od których otrzymamy zgłoszenie, będziemy przekazywać dalsze informacje w sprawie kursu.

Imię:*
Nazwisko:*
E-mail:*
Numer telefonu:*
Miejsce zajęć:*
Szkolenie:*
Zaakceptuj:*
Wyraź zgodę:*
Dane do faktury:
Masz uwagi, pytania? Napisz do nas:
Zaznacz pole obok:Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive Module Information