Regulamin praktyki z wyceny

Umowa przeprowadzenia praktyki zawodowej z zakresu szacowania nieruchomości

REGULAMIN PRAKTYKI

1. W praktyce może uczestniczyć osoba spełniająca wymogi stawiane kandydatom na rzeczoznawcę majątkowego określone w ustawie o gospodarce nieruchomościami i aktami wykonawczymi po wniesieniu opłaty zgodnie z cennikiem.

2. Praktyka trwa minimum 6 miesięcy zgodnie z harmonogramem zajęć.

3. Kandydat odbywa praktykę u osób uprawnionych zgodnie z harmonogramem.

4. Prowadzący ustali harmonogram i przekaże go kandydatowi w momencie rozpoczęcia praktyki z danym rzeczoznawcą.

5. Kandydat zobowiązany jest wykonać i zaliczyć operaty oraz dokonać wpisów w Dzienniku Praktyk u danej osoby uprawnionej w terminie wskazanym w harmonogramie.

6. Nie wykonanie czynności wymienionych w pkt 5 w terminach wskazanych w harmonogramie skutkuje brakiem zaliczenia danej części praktyki, koniecznością powtórnego ustalenia dodatkowego terminu odbycia danej części praktyki jak również koniecznością wniesienia dodatkowej opłaty zgodnie z cennikiem.

7. Nie dotrzymanie terminu płatności powoduje wykreślenie kandydata z harmonogramu praktyki. Ponowne uwzględnienie kandydata w harmonogramie wiąże się z dodatkowymi opłatami zgodnie z cennikiem i ustaleniem nowego terminu odbycia praktyki.

8. Kandydat zobowiązany jest do przygotowania we własnym zakresie nieruchomości niezbędnych do odbycia praktyki.

9. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Kandydat powinien stawić się na zajęcia w miejscu i terminie określonym przez prowadzącego.

10. Prowadzący zobowiązuje się powiadomić kandydata o zmianach terminu lub miejsca prowadzenia praktyki.

11. Kandydat ma prawo zrezygnować w dowolnym terminie. W razie rezygnacji w terminie: powyżej 30 dni do spotkania organizacyjnego nie są pobierane opłaty manipulacyjne; 30 dni lub mniej do dnia rozpoczęcia szkolenia opłata jest zwracana zgodnie z art. 494 k.c. tj. z potrąceniem kosztów organizacji szkolenia przypadających na uczestnika. Wszystkie zwroty są oddawane w ciągu 14 dni od przekazania wymaganych dokumentów. Momentem rozpoczęcia studiów/szkolenia jest spotkanie organizacyjne. W razie rezygnacji zwrot wpłaty z potrąceniem opłaty manipulacyjnej nastąpi w ciągu 14 dni.

12.Kandydat ma prawo przerwać praktykę na okres od 2 do 12 miesięcy po uprzednim pisemnym zawiadomieniu T.O. Profil. Opłata za kontynuację praktyki wskazana jest w cenniku. Opłata za nierozpoczęte terminy odbywania praktyki przechodzą na poczet przyszłych opłat. Kandydat ponosi opłaty za wszystkie nowo ustalone terminy odbywania praktyki.

13. W przypadku odmowy wydania Dziennika Praktyk wpłata zwracana jest bez potrąceń.

14. W razie zaistnienia okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie praktyki prowadzący zastrzega sobie prawo odwołania zajęć i zwrotu kandydatowi pieniędzy.

15. Prowadzący nie ponoszą odpowiedzialności za zmianę przepisów prawa dotyczących nieruchomości oraz warunków ubiegania się o uprawnienia państwowe dla rzeczoznawców majątkowych.Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive Module Information