Praktyka Wycena nieruchomości online

Zostań Rzeczoznawcą Majątkowym

Skończyłeś Podyplomowe Studia Wyceny Nieruchomości lub właśnie je kończysz, to teraz czas na praktykę.

Poznaj wyjątkową ofertę praktyki zawodowej, którą dla Ciebie przygotowaliśmy. Praktyka ta przygotuje Cię rzetelnie i na wysokim poziomie do zawodu rzeczoznawcy majątkowego. Zadbaj o swoją przyszłość razem z nami.

Zajęcia prowadzone są w formie e-learningu, nie musisz wychodzić z domu, by w nich uczestniczyć. Możesz wziąć udział w praktykach w każdym dogodnym dla Ciebie miejscu.

Trochę formalności, czyli podstawy prawne

Podstawa prawna realizowania praktyki to: ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 2014 poz. 518, z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomościami (Dz. U. 2014, poz. 328).

Program praktyki, czyli jak przygotujemy Cię do zawodu rzeczoznawcy majątkowego

Nauczymy Cię sporządzać operaty szacunkowe, w których zostanie określona wartość sześciu rodzajów nieruchomości, spośród niżej wymienionych:

 • Nieruchomość lokalowa lub nieruchomość jako podmiot spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w podejściu porównawczym, metoda korygowania ceny średniej.
 • Nieruchomość zabudowana w podejściu porównawczym, metodą porównywania parami.
 • Nieruchomość przynosząca lub mogąca przynosić dochód, w podejściu dochodowym.
 • Budynek lub budowla, w podejściu kosztowym.
 • Nieruchomość gruntowa w celu ustalenia odszkodowania za wywłaszczenie lub przejęcie z mocy prawa w związku z realizacją celu publicznego.
 • Nieruchomość rolna lub leśna.
 • Nieruchomość gruntowa w celu naliczenia opłaty adiacenckiej lub opłaty planistycznej.
 • Nieruchomość obciążona służebnością w celu ustalenia wynagrodzenia za jej ustanowienie.

Wyboru operatów dokonuje organizator praktyki.

Ponadto:

 • umożliwiamy kandydatowi na rzeczoznawcę majątkowego zapoznanie się ze sposobem korzystania z rejestrów i ewidencji prowadzonych przez sądy oraz organy administracji publicznej, a także ze sposobem korzystania z innych dokumentów posiadanych przez urzędy i instytucje, zawierających niezbędne dane wykorzystywane przy szacowaniu nieruchomości, o których mowa w art. 155 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami,
 • umożliwiamy kandydatowi na rzeczoznawcę majątkowego, na jego prośbę, oględziny nieruchomości, których wartość określa kandydat.

W jakiej formie prowadzimy zajęcia?

 • praktyka trwa co najmniej 6 miesięcy i obejmuje sporządzenie 6 operatów szacunkowych pod kierunkiem rzeczoznawcy,
 • praktyka podzielona jest na dwie części, z których każda trwa około trzech miesięcy,
 • każda część praktyki rozpoczyna się krótkim wprowadzeniem do realizowanych tematów i dotyczy 3 operatów szacunkowych,
 • spotkania odbywają się w formie e-learningu. Wystarczy tylko dostęp do komputera i Internetu. E-learning zapewnia możliwość komunikowania się z rzeczoznawcą, zadawania pytań i wymiany informacji, bezpośredniej rozmowy z rzeczoznawcą i pozostałymi uczestnikami szkolenia.

Co zyskujesz decydując się na praktykę właśnie z nami?

 • nauczysz się jak wykorzystywać wiedzę teoretyczną z wyceny nieruchomości do jej praktycznego zastosowania,
 • poznasz m.in. sposoby sporządzania operatu szacunkowego, jego formę, treść oraz sposoby sporządzania niezbędnych protokołów stanowiących załączniki do operatu,
 • zaznajomisz się z praktycznymi aspektami przyszłej pracy rzeczoznawcy majątkowego,
 • masz zagwarantowaną opiekę merytoryczną rzeczoznawców, możliwość przekazywania operatów do sprawdzenia nie tylko w trakcie zajęć oraz konsultowanie ich na każdym etapie prac,
 • zmobilizujemy Cię do samodzielnej pracy, analitycznego myślenia, a nie bezmyślnego przepisywania operatów – dlatego mamy dobre wyniki na egzaminach państwowych,
 • zajęcia w przyjacielskiej atmosferze - zachęcamy do wymiany kontaktów między praktykantami, czasami konsultacje z kolegą potrafią dużo pomóc,
 • dostaniesz zaświadczenie o uczestnictwie w praktyce, które ułatwi Ci uzyskanie niezbędnych danych potrzebnych do wykonania operatu,
 • poprowadzimy za Ciebie wszelkie formalności związane z wydaniem dziennika praktyk - wystarczy, że się do nas zgłosisz, rejestracją zajmiemy się już my. 

Pomożemy Ci również w prawidłowym jego wypełnieniu i uzyskaniu podpisów rzeczoznawców,

 • zapewniamy potwierdzenie odbycia praktyki zawodowej przez pełnomocnika,
 • pomożemy Ci w skompletowaniu dokumentów na egzamin państwowy oraz w prawidłowym wypełnieniu wniosku,
 • w razie potrzeby zajęcia na praktyce możesz zawiesić na każdym etapie ich trwania.

Co przed Tobą?

 • prestiżowy i odpowiedzialny zawód na rynku - zawód zaufania publicznego,
 • możliwość zdobycia doświadczenia w dziedzinie wyceny nieruchomości,
 • ciągły rozwój własnych umiejętności,
 • nowe kontakty zawodowe,
 • możliwość założenia własnej firmy, zajmującej się szacowaniem nieruchomości.

KOSZTY I TERMINY

  Miasto        Termin rozpoczęcia 
Cena bez dziennika
 Cena z dziennikiem
Raty Wpłata do: 
e-learning  2020-02-29 2680 zł 2827,54 zł 1827,54 zł + 1000 zł 2020-02-20

 

Nabór na praktykę prowadzimy w sposób ciągły, zajęcia rozpoczynamy cyklicznie, co 1-3 miesiące, po zebraniu minimalnej grupy.  

INNE OPŁATY I BONIFIKATY
Cena zawiera opłatę za dziennik praktyki w kwocie 147,54 zł.
Dokonując wpłaty jednorazowo otrzymasz dodatkowo kupon rabatowy na zakupy w naszym sklepie internetowym w wysokości 50 zł.
Opłata za kontynuację praktyki po przerwie od 3 do 12 miesięcy - 500 zł
Opłata za ustalenie dodatkowego terminu odbywania praktyki u uprawnionego w przypadku nie zaliczenia części praktyki lub nie wykonania operatu w określonym w harmonogramie terminie (pkt. 6 Regulaminu Praktyki): 350 zł za każdy nowy termin dla operatu

Nr konta:
Santander Bank Polska S.A.  77 1500 1706 1217 0000 1464 0000

CZAS TRWANIA
minimum 6 miesięcy

DODATKOWE INFORMACJE
Uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego uzyskuje się po złożeniu egzaminu państwowego z wynikiem pozytywnym.

Wymagane dokumenty:

 • zgłoszenie na praktykę
 • wniosek o odbycie praktyki zawodowej i wydanie dziennika praktyki zawodowej
 • upoważnienie do odbioru dziennika praktyki
 • odpis lub uwierzytelniona kopia świadectwa ukończenia studiów magisterskich, studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości lub studiów wyższych o specjalność związanej z gospodarką nieruchomościami wraz z zaświadczeniem o spełnieniu wymogów programowych dla studiów podyplomowych
 • kserokopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej.

SPRAWDŹ REGULAMIN PRAKTYKI

EGZAMIN NA RZECZOZNAWCĘ MAJĄTKOWEGO

Prosimy o wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego, dostępnego na naszej stronie internetowej. Zgłoszenie nie zobowiązuje do uczestnictwa w praktyce. Osobom, od których otrzymamy zgłoszenie, będziemy przekazywać dalsze informacje w sprawie praktyki.

Imię:*
Nazwisko:*
E-mail:*
Numer telefonu:*
Miejsce zajęć:*
Szkolenie:*
Zaakceptuj:*
Wyraź zgodę:*
Dane do faktury:
Masz uwagi, pytania? Napisz do nas:
Zaznacz pole obok:

 Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive Module Information