Praktyki zawodowe

Praktyki

Od 1994 roku zajmujemy się szkoleniami, głównie z zakresu gospodarowania nieruchomościami – wycena nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, zarządzanie nieruchomościami. Wąska specjalizacja pozwoliła nam na wypracowanie odpowiednich standardów, które przekładają się na wysoką jakość kształcenia. Prowadzimy działalność dydaktyczną kompleksowo, od studiów podyplomowych po praktykę.

Jeżeli ukończyłeś Podyplomowe Studia Wyceny Nieruchomości i szukasz praktyki  z wyceny nieruchomości  poznaj wyjątkową ofertę, którą dla Ciebie przygotowaliśmy. Wysoki poziom zajęć praktycznych rzetelnie przygotuje Cię do zawodu jakim jest rzeczoznawca majątkowy. 

PODSTAWY PRAWNE

Podstawa prawna realizowania praktyki to: ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 2014 poz. 518, z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomościami (Dz. U. 2014, poz. 328).

Co zyskujesz decydując się na praktykę właśnie z nami?

 • nauczysz się jak wykorzystywać wiedzę teoretyczną z wyceny nieruchomości do jej praktycznego zastosowania,
 • poznasz m.in. sposoby sporządzania operatu szacunkowego, jego formę, treść oraz sposoby sporządzania niezbędnych protokołów stanowiących załączniki do operatu,
 • zaznajomisz się z praktycznymi aspektami przyszłej pracy rzeczoznawcy majątkowego,
 • masz zagwarantowaną opiekę merytoryczną rzeczoznawców, możliwość przekazywania operatów do sprawdzenia nie tylko w trakcie zajęć oraz konsultowanie ich na każdym etapie prac,
 • zmobilizujemy Cię do samodzielnej pracy, analitycznego myślenia, a nie bezmyślnego przepisywania operatów – dlatego mamy dobre wyniki na egzaminach państwowych,
 • zajęcia w przyjacielskiej atmosferze - zachęcamy do wymiany kontaktów między praktykantami, czasami konsultacje z kolegą potrafią dużo pomóc,
 • dostaniesz zaświadczenie o uczestnictwie w praktyce, które ułatwi Ci uzyskanie niezbędnych danych potrzebnych do wykonania operatu,
 • poprowadzimy za Ciebie wszelkie formalności związane z wydaniem dziennika praktyk - wystarczy, że się do nas zgłosisz, rejestracją zajmiemy się już my. Pomożemy Ci również w prawidłowym jego wypełnieniu i uzyskaniu podpisów rzeczoznawców,
 • zapewniamy potwierdzenie odbycia praktyki zawodowej przez pełnomocnika,
 • pomożemy Ci w skompletowaniu dokumentów na egzamin państwowy oraz w prawidłowym wypełnieniu wniosku,
 • w razie potrzeby zajęcia na praktyce możesz zawiesić na każdym etapie ich trwania.

CEL PRAKTYKI

Do uzyskania państwowych uprawnień rzeczoznawcy majątkowego niezbędna jest praktyka zawodowa, w trakcie której, praktykant zobowiązany jest wykonać 6 operatów szacunkowych.

UCZESTNICY

Praktyka z wyceny nieruchomości skierowana jest do osób posiadających wykształcenie wyższe. Praktykę można rozpocząć już w trakcie studiów podyplomowych z wyceny nieruchomości lub studiów z zakresu gospodarki nieruchomościami lub po ich ukończeniu.

WYKŁADOWCY

Zajęcia na praktyce z wyceny nieruchomości prowadzone są przez wysoce wyspecjalizowaną kadrę dydaktyczną. W trakcie trwania zajęć praktykant prowadzony jest przez kilku rzeczoznawców majątkowych, w zależności od omawianych zagadnień. Każdy z rzeczoznawców prowadzi tematy ściśle związane ze swoim kierunkiem wykształcenia i specjalizacją. Gwarantujemy kadrę z dużym doświadczeniem zawodowym, dydaktycznym i naukowym. Współpracujemy z Polskim Stowarzyszeniem Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości w Gdańsku.

KOSZTY I TERMINY

Miasto Termin rozpoczęcia Cena bez dziennika Cena z dziennikiem Raty  Wpłata do: 
 Białystok  2020-02-22 2680 zł 2827,54 zł 1827,54 zł + 1000 zł 2020-02-17
 Bydgoszcz  2020-02-22 2680 zł 2827,54 zł 1827,54 zł + 1000 zł 2020-02-17
 Gdańsk  2020-02-29 2680 zł 2827,54 zł 1827,54 zł + 1000 zł 2020-02-20
 Katowice  2020-03-21 2680 zł 2827,54 zł 1827,54 zł + 1000 zł 2020-03-10
Koszalin 2020-03-21 2680 zł 2827,54 zł 1827,54 zł + 1000 zł 2020-03-10
 Kraków  2020-03-21 2680 zł 2827,54 zł 1827,54 zł + 1000 zł 2020-03-10
 Łódź  2020-03-21 2680 zł 2827,54 zł 1827,54 zł + 1000 zł 2020-03-10
 Poznań  2020-04-19 2680 zł 2827,54 zł 1827,54 zł + 1000 zł 2020-04-10
 Rzeszów  2020-03-21 2680 zł 2827,54 zł 1827,54 zł + 1000 zł 2020-03-10
 Szczecin  2020-03-21 2680 zł 2827,54 zł 1827,54 zł + 1000 zł 2020-03-10
 Toruń  2020-02-22 2680 zł 2827,54 zł 1827,54 zł + 1000 zł 2020-02-17
 Warszawa  2020-03-21 2680 zł 2827,54 zł 1827,54 zł + 1000 zł 2020-03-10
 Wrocław  2020-02-29 2680 zł 2827,54 zł 1827,54 zł + 1000 zł 2020-02-20
e-learning* 2020-02-29 2680 zł 2827,54 zł 1827,54 zł + 1000 zł 2020-02-20

 

Nabór na praktykę prowadzimy w sposób ciągły, zajęcia rozpoczynamy cyklicznie, co 1-3 miesiące, po zebraniu minimalnej grupy.

* Zajęcia prowadzone są w formie e-learningu. Wystarczy  dostęp do komputera i Internetu, a możesz wziąć udział w praktykach w każdym dogodnym dla Ciebie miejscu. E-learning zapewnia możliwość komunikowania się z rzeczoznawcą, zadawania pytań i wymiany informacji, bezpośredniej rozmowy internetowej z rzeczoznawcą i pozostałymi uczestnikami szkolenia.         

Jesteś zainteresowany odbyciem praktyki w innym mieście - skontaktuj się z nami.

INNE OPŁATY I BONIFIKATY

Cena zawiera opłatę za dziennik praktyki w kwocie 137,60 zł.

Dokonując wpłaty jednorazowo otrzymasz dodatkowo kupon rabatowy na zakupy w naszym sklepie internetowym w wysokości 50 zł.

Opłata za kontynuację praktyki po przerwie od 3 do 12 miesięcy - 500 zł

Opłata za ustalenie dodatkowego terminu odbywania praktyki u uprawnionego w przypadku nie zaliczenia części praktyki lub nie wykonania operatu w określonym w harmonogramie terminie (pkt. 6 Regulaminu Praktyki): 350 zł za każdy nowy termin dla operatu

Nr konta:
Santander Bank Polska S.A.  77 1500 1706 1217 0000 1464 0000

CZAS TRWANIA

minimum 6 miesięcy

PRAKTYKA WYCENA NIERUCHOMOŚCI - PROGRAM

W ramach praktyki należy wykonać 6 operatów szacunkowych, spośród niżej wymienionych, w których zostanie określona wartość:

 • nieruchomości lokalowej, w podejściu porównawczym, metodą porównywania parami,
 • nieruchomości zabudowanej, w podejściu porównawczym, metodą korygowania ceny średniej,
 • nieruchomości przynoszącej lub mogącej przynosić dochód, w podejściu dochodowym,
 • nieruchomości gruntowej w celu aktualizacji opłaty z tytułu użytkowania wieczystego,
 • nieruchomości gruntowej w celu naliczenia opłaty adiacenckiej,
 • nieruchomości jako przedmiotu ograniczonego prawa rzeczowego,
 • budynku lub budowli w podejściu kosztowym,
 • nieruchomości rolnej dla celu ustalenia odszkodowania za wywłaszczenie,
 • nieruchomości leśnej dla celu ustalenia odszkodowania za wywłaszczenie.

Wyboru operatów dokonuje organizator praktyki.

Przebieg i forma praktyki

 • praktyka trwa co najmniej 6 miesięcy i obejmuje sporządzenie 6 operatów szacunkowych pod kierunkiem rzeczoznawcy,
 • praktyka podzielona jest na dwie części, z których każda trwa około trzech miesięcy,
 • każda część praktyki rozpoczyna się krótkim wprowadzeniem do realizowanych tematów i dotyczy 3 operatów szacunkowych,
 • spotkania na praktyce zawodowej odbywają się raz w miesiącu w sobotę lub niedzielę w zespołach 5-osobowych,
 • w nauce, oprócz osobistego kontaktu, posiłkujemy się również nowoczesnymi metodami szkoleniowymi, jak kontakt e-mailowy i zajęcia przez Internet. Wystarczy tylko dostęp do komputera i Internetu. Szkolenie online zapewnia możliwość komunikowania się z rzeczoznawcą, zadawania pytań i wymiany informacji, bezpośredniej rozmowy z rzeczoznawcą i pozostałymi uczestnikami szkolenia.

Ponadto:

 • umożliwiamy kandydatowi na rzeczoznawcę majątkowego zapoznanie się ze sposobem korzystania z rejestrów i ewidencji prowadzonych przez sądy oraz organy administracji publicznej, a także ze sposobem korzystania z innych dokumentów posiadanych przez urzędy i instytucje, zawierających niezbędne dane wykorzystywane przy szacowaniu nieruchomości, o których mowa w art. 155 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami,
 • umożliwiamy kandydatowi na rzeczoznawcę majątkowego, na jego prośbę, oględziny nieruchomości, których wartość określa kandydat.

Możesz nam zaufać, ponieważ:

 • mamy duże doświadczenie w prowadzeniu szkoleń związanych z gospodarką nieruchomościami, organizujemy je od 20 lat,
 • mamy najlepszą, sprawdzoną kadrę dydaktyczną,
 • dużą wagę przykładamy do opinii słuchaczy o naszych usługach oraz wykładowcach i na bieżąco prowadzimy ewaluację szkoleń,
 • możemy pochwalić się dużym odsetkiem osób zdających egzamin państwowy,
 • współpracujemy z Polskim Stowarzyszeniem Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości,
 • nasze szkolenia łączą wiedzę teoretyczną z praktyczną, 
 • zajęcia prowadzone są w przyjaznej atmosferze.

DODATKOWE INFORMACJE

Uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego uzyskuje się po złożeniu egzaminu państwowego z wynikiem pozytywnym.

Wymagane dokumenty:

 • zgłoszenie na praktykę
 • wniosek o odbycie praktyki zawodowej i wydanie dziennika praktyki zawodowej
 • upoważnienie do odbioru dziennika praktyki
 • odpis lub uwierzytelniona kopia świadectwa ukończenia studiów magisterskich, studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości lub studiów wyższych o specjalność związanej z gospodarką nieruchomościami wraz z zaświadczeniem o spełnieniu wymogów programowych dla studiów podyplomowych
 • kserokopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej.

SPRAWDŹ REGULAMIN PRAKTYKI

EGZAMIN NA RZECZOZNAWCĘ MAJĄTKOWEGO

PRAKTYKA WYCENA NIERUCHOMOŚCI ONLINE

Prosimy o wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego, dostępnego na naszej stronie internetowej. Zgłoszenie nie zobowiązuje do uczestnictwa w praktyce. Osobom, od których otrzymamy zgłoszenie, będziemy przekazywać dalsze informacje w sprawie praktyki.

Imię:*
Nazwisko:*
E-mail:*
Numer telefonu:*
Miejsce zajęć:*
Szkolenie:*
Zaakceptuj:*
Wyraź zgodę:*
Dane do faktury:
Masz uwagi, pytania? Napisz do nas:
Zaznacz pole obok:Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive Module Information