Wycena nieruchomości

Próbny test z Egzaminu Państwowego dla Rzeczoznawców Majątkowych


Zachęcamy Państwa do wypróbowania kursu przygotowującego do Egzaminu Państwowego dla rzeczoznawców majątkowych.

Kurs polega na rozwiązywaniu testu egzaminacyjnego.

Zasady oceniania są identyczne jak na egzaminie państwowym.
Na każde pytanie przypada 1minuta na odpowiedź.

Po zakończeniu testu wyświetlane są zarówno prawidłowe odpowiedzi jak i wyjaśnienie podstaw prawnych lub merytorycznych dlaczego dana odpowiedź jest prawidłowa.

Życzymy powodzenia.
Zespół Profil

Rozwiązywanie testów z egzaminu państwowego dla kandydatów na Rzeczoznawców Majątkowych

Kurs polega na rozwiązywaniu testu egzaminacyjnego.

Zasady oceniania są identyczne jak na egzaminie państwowym.
Na każde pytanie przypada 1minuta na odpowiedź.

Po zakończeniu testu wyświetlane są zarówno prawidłowe odpowiedzi jak i wyjaśnienie podstaw prawnych lub merytorycznych dlaczego dana odpowiedź jest prawidłowa.

Test można rozwiązywać dowolną liczbę razy przez 21 dni - uzyskując za każdym razem co raz lepszy wynik.


Życzymy powodzenia.
Zespół Profil


Rozwiązywanie testów z egzaminu państwowego dla kandydatów na Rzeczoznawców Majątkowych

Kurs polega na rozwiązywaniu testu egzaminacyjnego.

Zasady oceniania są identyczne jak na egzaminie państwowym.
Na każde pytanie przypada 1minuta na odpowiedź.

Po zakończeniu testu wyświetlane są zarówno prawidłowe odpowiedzi jak i wyjaśnienie podstaw prawnych lub merytorycznych dlaczego dana odpowiedź jest prawidłowa.

Test można rozwiązywać dowolną liczbę razy przez 21 dni - uzyskując za każdym razem co raz lepszy wynik.


Życzymy powodzenia.
Zespół Profil